Surat Notis Waspada: Langkah Pencegahan Penyakit Monkeypox Daripada Memasuki Malaysia 02nd June 2022